Klinik Biyokimya Enzimleri

0
77 okunma

ALP:
Karaciğer, kemik, bağırsak, böbrek, nötrofiller ve plasentada bulunur.
%80’i kemikte bulunmaktadır.
ALP yükselmesi ile safra yollarında tıkanma gözlenmektedir.


ALT:

Çoğu karaciğerde bulunur, ancak diğer dokularda da bulunur.
Çok yüksek seviyeler viral hepatit, diyabet, konjestif kalp yetmezliği, karaciğer hasarı, safra kanalı sorunları, enfeksiyöz mononükleoz veya miyopatiyi düşündürür.


AST:

Karaciğer, kalp, iskelet kası, böbrekler, pankreas, akciğerler, lökositler ve eritrositlerde bulunur.
Artan seviyeler hemolitik anemi, rabdomiyoliz, artmış lökosit sayısı vb.
Kaynakta ayrım CK ve Troponin üzerinden yapılabilir.
AST<ALT = karaciğer hasarı

AST>ALT = hepatosit nekrozu – kötü prognoz (AST, mitokondride bulunur, şiddetli yıkıma kadar yayılmaz) – KAS KAYNAĞINI DİKKATE ALIN!

AST: ALT Oranı:
2’den büyük = Hepatit.
2’den az= kolestatik bozukluk.


GGT:
Hem hepatositlerde hem de biliyer epitel hücrelerinde bulunur.
Hepatobiliyer hastalığa duyarlıdır.
5 kat artış = alkol kötüye kullanımının iyi bir göstergesi.


GST (Gluthation S-transferaz):
GST izoenzimleri, çeşitli elektrofilik bileşiklerin glutatyon ile detoksifikasyonunda ve konjugasyonunda rol oynar.
90 dakikalık bir yarı ömür ile akut hepatoselüler hasarın çok iyi bir belirteci olduğu bulundu . Yaygın olarak kullanılmaz.

CK:
Kalp, beyin, iskelet kası ve diğer dokularda bulunur.
Kas hasarı olduğunda serbest bırakılır .
Nedenleri egzersiz yaralanmasından hormonal bozukluklara kadar uzanır.

LDH:
Kaslarda, karaciğerde, kalpte, pankreasta, böbreklerde, beyin ve kan hücrelerinde bulunur.
Kalp krizlerini teşhis etmek ve izlemek için kullanılır .
Beş tip izoenzim, hasarın yerini belirlemeye yardımcı olabilir.
LDH-1 – kalp, kırmızı hücreler, böbrek, germ hücreleri.
LDH-2 – kalp, kırmızı kan hücreleri, böbrek (LDH-1’den daha az miktarda).
LDH-3 – akciğerler ve diğer dokular.
LDH-4 – beyaz kan hücreleri, lenf düğümleri; kas, karaciğer (LDH-5’ten daha küçük miktarlar).
LDH-5 – karaciğer, kas.

Troponin:
Miyokard enfarktüsü veya kas hücresi ölümü için oldukça spesifik belirteç .
Ayrıca kalp kası yaralanması ile ilgili diğer durumları teşhis etmek için kullanılır.

Lipaz:
Kanda, mide sularında, pankreas salgılarında , bağırsak sularında ve yağ dokularında bulunur.
trigliseritleri hidrolize eder
Akut pankreatit, pankreas neoplazisi, pankreas apseleri ve pankreas kanalı tıkanıklığı, yüksek lipaz seviyelerine neden olabilir ve genellikle normalin üst sınırının 2 ila 3 katıdır.


Amilaz:

Pankreas ve ağız/boğaz içindeki ve çevresindeki bezler tarafından yapılır .
Nişasta hidrolizini katalize eder
Yüksek amilaz, pankreası etkileyen bir durumun varlığını gösterebilir.
Akut pankreatitte seviyeler normalin 4-6 katıdır ve tedavi edilene kadar yüksek kalır.
Kronik pankreatit seviyeleri yüksek olacak ancak sorun çözülene kadar azalacaktır.


Asit fosfataz:
Prostat kanseri – metastaz ile başvuran vakaların %80’inde ortaya çıkar.